Amaç ve Kapsam

Etkin Kütüphane’nin amacı nedir?


• Vatandaşlarımızın ciddi yatırımlar yapılarak modern imkânlara ve fiziksel şartlara kavuşturulan kütüphanelerimizden daha yoğun şekilde istifade etmesinin sağlanması,
• Kullanıcı ve ödünç alma sayılarının daha da yükseltilmesi,
• Kütüphanecilik hizmetleri ve kütüphane etkinlikleri hakkındaki kamuoyu farkındalığının arttırılması ve etkinliklere bir standart ve kalite kazandırılması,
• Standartları belirlenmiş ve görünürlüğü arttırılmış etkinlik programları vasıtasıyla kütüphane kullanımı ve kitap okumanın bir kültürel davranış ve alışkanlık haline dönüşmesine katkıda bulunulması,
• Halk kütüphanelerinin şehirlerimiz için bir kültürel “hub” haline getirilmesi,
• Kamuoyunda kütüphanelere ve kütüphanecilik hizmetlerine ilişkin algıların olumlu yönde güçlendirilmesidir.