Logomuz

Türk edebiyatının ilk yazılı kaynakları kabul edilen Orhun Yazıtları’ndan ilham alınarak ortaya çıkarılan bu logoda yer alan sütunlar aynı zamanda kütüphanede raflara dizilmiş kitapları da sembolize etmektedir. Öte yandan sütun görünümündeki öğeler toplumun her yaştan, her bölgeden ve cinsiyetten bireylerini temsil etmektedir. Bu sütunların sahip olduğu renkler bir bütün olarak bilginin ve öğretinin her türlüsüne ev sahipliği yapan kütüphanelerin birleştirici etkisine de vurgu yapmaktadır. Renklerin her biri “Etkin Kütüphane” ana teması halinde halk kütüphanelerimizde yürütülecek ana etkinlik türlerine ve bunların çeşitliliği ile zenginliğine gönderme yapmaktadır.