Proje Aşamaları

1. Projenin sloganı, logosu ve kurumsal kimliğinin oluşturulması, 2. Görünürlük rehberi ve görsel materyal şablonlarının hazırlanması, 3. Ana etkinlik türlerinin belirlenmesi ve türlere göre hazırlık ve organizasyon çalışmalarını tanımlayan açıklayıcı ve eğitici metin ve materyallerin hazırlanması, 4. Etkin Kütüphane Kılavuzu’nun hazırlanması 5. 81 il halk kütüphanesi için haftalık, aylık ve yıllık etkinlik programlarının ve ana temalarının belirlenmesi (ilgili halk kütüphaneleriyle müzakere edilerek) 6. Program tabloları ve görünürlük materyali şablonlarının 81 il halk kütüphanesiyle paylaşılması, 7. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için proje içeriğinin “Kütüphanem Cepte” Web sitesi ve mobil uygulamasıyla entegrasyonun sağlanması 8. Programların gerçekleştirilmeye başlamasıyla periyodik raporlamaların alınması, 9. Projenin pilot uygulama safhasının tamamlanarak altyapısı uygun olan tüm kütüphanelere teşmil edilebileceği bir aşamaya geçilebilmesi için işleyişin ve elde edilen sonuçların projenin genişletilmek istendiği tüm halk kütüphanesi yöneticileriyle paylaşılacağı bir toplantı düzenlenmesi.