Sloganımız

Yazıdan önce söz vardı. Kişiler, nesneler, fikirler ve inançlar önce sözle sonra yazıyla anlam buldu. “Çağları Aşan Söz” kelimelerin zamandan münezzeh ve zamanın ötesindeki kadim ve ezeli karakterine dikkat çekmektedir. Ehlinden çıkan sözün tarihsel süreç içinde farklı biçimlerde ve farklı malzemeler üzerinde diğer insanlara ve ilerleyen nesillere iletildiğini biliyoruz. İnsanoğlu sözünü kil tablete, taş tablete, papirüse, parşömene, kâğıda ve elektronik tablete işledi ve gelecek nesillere aktardı.

Binlerce yıllık tarihi, sosyal ve kültürel birikimiyle çağları aşacak etkilere sahip Türk medeniyetinin fikri ve ilmi birikimini taşıyan sözler de farklı şekillerde kayda geçirildi, muhafaza edildi ve nesiller arasında aktarıldı. Slogan bir yandan sözün, tarihsel süreç içinde kayda geçiriliş biçimleri bakımından evirilerek günümüze ulaşmasına atıfta bulunurken bir yandan da Türk medeniyetinin köklü ve zengin bir medeniyet olarak dünyanın geleceğini şekillendirmedeki iddiası, kabiliyeti ve söz söyleme hakkını ifade ediyor.